Algemeen

Wij zijn gespecialiseerd in coachen en begeleiden van cognitieve en emotionele problemen bij kinderen, tieners, volwassenen, stellen, gezinnen. Dit doen wij met behulp van een multidisciplinaire aanpak gebaseerd op de nieuwste kennis over de hersenen, leren, menselijk gedrag en emoties. Wij bieden uitgebreide zorg voor een volledig scala aan cognitieve en emotionele problemen bij kinderen en volwassenen met ADD (Attention Deficit Disorder) en/of ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Wanneer u er achter bent dat er sprake is van ADD of ADHD wilt u misschien meer dan medicatie en hulp van de eerstelijns zorg of bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van financiering van verdere zorg. Hierbij kunnen wij u helpen.

Door gebruik te maken van de kenmerkende, op kracht gebaseerde benadering, werken onze coaches en begeleiders nauw samen met jou om te helpen bij het oplossen van alle uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd. Wij waarderen jouw unieke gaven en leren je deze te benutten om je cognitieve en emotionele problemen te overwinnen.

Ons doel is om je te helpen een holistisch, effectief en praktisch plan te ontwikkelen dat uw uitdagingen vermindert en het beste in je naar boven haalt. Bij elk plan houden we altijd rekening met de verschillende omgevingen waar het plan zal worden geïmplementeerd: thuis, op school, op het werk en binnen sociale groepen zoals familie- en vriendenkring. We moedigen jou aan om elk van deze 'systemen' nader te onderzoeken om je eigen handleiding concreter te maken.

Voor zowel kinderen als volwassenen moet de behandeling van ADD alles omvattend zijn met een breed scala aan mogelijke interventies. Hulp moet ook op de lange termijn iets opleveren aangezien ADD een levenslange eigenschap is. Dit betekent niet dat je voor altijd een coach of begeleider nodig zult hebben, maar n├ęt lang genoeg om op het juiste spoor te komen. Je weet bovendien altijd dat onze deur open staat als je toch eens terug wilt komen.

Ons ADD platform is een plaats waar het veilig is om te zijn wie je bent. Jij mag je hersenen gebruiken zonder dat je je anders voor hoeft te doen of iemand hoeft te zijn die je niet bent. Hulp is beschikbaar door middel van lezen/zelfhulp, coaching en begeleiding.